En kort Gesimsstige Bergen

En kort Gesimsstige Bergen

Brannstiger | Ekstra Sikker ASEn kort Gesimsstige Bergen, er her montert for rømning i fra takvinduer på loftet. Takstige ned til gesims brannstigen og så videre ned til bakken.

Dette er en kort variant, hvor kunden kun trengte selve gesims modulen for å komme seg ned.

på høyder over 5 meter er det i dag nødvendig med ryggvern også på gesimssiger.

Similar Posts