HVA SIER ARBEIDSMILJØLOVEN OM LEIDER / VEGGSTIGE

Arbeidstilsynets sider om leider!

Leidere skal være tilstrekkelig dimensjonert og sikkert festet. Trinnene skal være sklisikre.Leidere skal ha sidevange eller håndlist som avsluttes i rekkverkshøyde over øvre plan og om nødvendig være utstyrt med sikring mot fall, for eksempel ryggbøyle.

Lange leidere skal ha hvileplan og når leider har funksjon som redningsvei skal den markeres slik at den er godt synlig.


Arbeidstilsynets kommentar :

Bruk av leider som atkomst i stedet for annen atkomstmulighet må nøye risikovurderes opp mot blant annet belastninger for arbeidstakerne og behov for å bære med verktøy eller annet.

Sikring mot fall kan oppnås med ryggbøyle, eventuelt med føringskinne og med fallsikring. Når høyden er mer enn 3,5 m eller underlaget innebærer spesiell risiko for skade ved fall, må fallsikring vurderes.

Leidere som er høyere enn 6,0 m, bør ha hvileplan med maksimalt 6,0 m avstand.

Leidere bør ha følgende mål::

  • mellom vanger: minst 40 cm
  • mellom trinn maks: 30 cm
    mellom trinn og vegg bakenfor: minst 20 cm
  • mellom trinn og vegg bakenfor: minst 20 cm

Ryggbøylen bør være tilnærmet sirkelformet. Diameteren bør være mellom 65 cm–85 cm. Fri avstand mellom vertikale strenger bør ikke være over 30 cm. Hvileplanet bør være minst 60 × 60 cm.

Lignende artikler