Nyttekjøretøyer trenger smarte og sikre
løsninger for vedlikehold.


Nyttekjøretøyene i enhver bedrift er ofte dets livsblod. Sikkerhet for sjåfør og kunder med «up to date» vedlikehold er en god start.

 • Tilbud! Bilde av Stige til TankbilStige-til-tankbil-banner

  Trappestige til tankbil

  kr 142046kr 193419 ex.mva - kr 177557 inkl.mva

  Spesielt designet for:

  • Inspeksjonsarbeid under lasting og lossing
  • Uttak av prøver fra tankbiler, tankvogner og tilhengere
  • Trygg tilgang for rengjøring, avising og vedlikeholdsarbeid
  • Doble rekkverk for ekstra sikkerhet under opp og nedstigning.
  • «Teleskopisk funksjon», heises opp og ned etter behov.
 • Tilbud! Bilde av Stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøyBilde av Stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøy 8

  Stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøy

  kr 69000kr 99000 ex.mva - kr 86250 inkl.mva

  Med stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøy har dere de beste forutsetninger for å ferdes med et trygt og representativt kjøretøy.

  Alle bilførere er ansvarlige for en veidyktig tilstand på sine kjøretøy og enhvær entreprenør er forpliktet til å instruere sine sjåfører.
  Ifølge veitrafikkforskriftene bør ingen trafikanter være i fare ved ferdsel med kjøretøy som ikke er forsvarlig rengjort for snø, is og lignende.