Brannklassing EI 60

Brannklassing EI 60 klassifiserer materialer ut fra deres evne til å motstå brann og hindre spredning av flammer og røyk. Rangeringen har to deler: “E” for integritet og “I” for isolasjon. Tallet “60” angir antall minutter som materialet tåler brann uten å miste sin integritet eller isolasjonsegenskaper.

I praksis betyr dette at EI60-klassifiserte byggematerialer kan bidra til å beskytte din eiendom og dens beboere i tilfelle brann. De kan gi et ekstra lag med sikkerhet ved å bremse spredningen av flammer og røyk, noe som gir mer tid til evakuering og for brannmenn å ankomme.

Hvis du designer eller renoverer en bygning, er det viktig å vurdere brannsikkerheten til materialene dine.

EI60-klassifiserte produkter er et utmerket valg for vegger, dører og andre brannsikre konstruksjoner, og kan gi deg trygghet når du vet at bygningen din er beskyttet.

Lignende artikler