Utfellbar Brannstige til Tak og Gesims med ryggvern

Utfellbar brannstige til gesims med ryggvern er spesial-stigen som muliggjør rømning fra tak. Med gesimsstige med ryggvern slipper man endringer i konstruksjonen av taket.

Kombinert med taksikrings som takstiger eller takbroer for sikrest mulig rømning ved brann.

Produktnummer: GesimsRVS Kategorier: , , , ,

Videoeksempler av gesims med ryggvern i Bergen