Vil ikke montere takstige for feiing

Nekter å montere takstige til feieren, fordi taket er for flatt sier huseier Aina Hanssen. Hun sier at det er helt flatt. Likevel krever Porsanger kommune at det må monteres en takstige ? slik er forskriftene. Hvis ikke nekter kommunen å feie pipa, for regelverket er der for å sikre at feieren har trygg og sikker atkomst til pipa.

Saken ble først omtalt i den samiske avisen Sagats papirutgave lørdag, og er gjengitt av ifinnmark.no.

Hanssen skjønner regelverket, men har ? etter hennes oppfatning ? tre gode grunner til ikke å montere en stige på det 60 kvadratmeter store og flate taket:

? Hvis jeg skrur fast en stige i taket vil det bare bli ny lekkasje. Nylig måtte vi reparere taket fordi det ble lekkasje i pappen der ting nettopp var montert fast. Kostnaden var 200.000 kroner, og den vil vi ikke ta igjen.

? For det andre vil en liggende stige bare samle opp snø. Og det har jeg faktisk ikke krefter til å fjerne.

? For det tredje vil feieren aldri gå på denne stigen. Om feieren skulle forsøke gjøre det, blir det bare et problem.

Og det er kanskje nettopp det siste argumentet hennes som vekker mest oppsikt.

? Ville du balansert på en stige når taket er flatt? Det er så det er så ulogisk som det går an, fastslår pensjonisten.

Selv forsøker hun å balansere på en gammel og umontert stålstige, og illustrerer med håndbevegelser hvor brysomt stigen i så fall vil være for en feier.

Nekter å betale

Stigen blir nok aldri fastmontert, om hun får det som hun vil. Aina Hanssen godtar nemlig ikke å bli et offer for «regelrytteri», som hun mener dette minner mest om. Kommunen har heller ikke feiet pipa på mange år ettersom det er gjort av andre. Hun har også ved flere anledninger bedt kommunen å framvise hvilken hjemmel de har for å kunne ta betalt for en ferietjeneste de ikke utfører.

Ettersom Hanssen aldri har fått et svar fra kommunen, begynte hun å trekke fra feieravgiften fra den kommunale avgiften. Men da hun fikk et inkassovarsel med trussel om betalingsanmerkning valgte hun å gå ut i avisen, selv om hun helst ville unngått å gå til dette skrittet.

? Jeg har alltid betalt mine regninger, og jeg betaler mine utgifter med glede, men ikke når kommunen unngår å utføre tjenesten de tar betalt for, sier hun.

Vil se på saken

Teknisk sjef i Porsanger kommune Victor Gamst opplyser til iFinnmark at kommunen de nå skal se på saken på nytt.

? Jeg kan ikke uttale meg om de vurderinger som er gjort av fagfolk, men en ny ekspert skal se på saken.

https://www.nordlys.no/Aina_hevder_taket_er_for_flatt_og_nekter___montere_takstige_til_feieren-5-34-160987.html

Lignende artikler